اسپری زینک ZINK

اسپری مقاوم کننده گالوانیزه

اسپری زینک (روی) DMS که آستر ضد زنگ نیز نامیده میشود.

سطوح انواع فلزات مانند گالوانیزه را بوسیله حفاظت کاتدی در برابر خوردگی محافظت میکند .

مقاوم در برابر حرارت تا ۵۰۰درجه سانتیگراد میباشد.

محافظ در برابر زنگ زدگی ، تطابق رنگ با گالوانیزه گرم – این اسپری برای مدت طولانی از سطوح فلزی دربرابر زنگ زدگی و خوردگی محافظت می نماید و برای تعمیرسطوح گالوانیزه با رنگ مشابه و پوشش دهی اتصالات جوشکاری شده و سوراخ های دریل مناسب می باشد

مقاوم در برابر شرایط اب وهوایی سخت

۴۰۰ میلی گرم

مقاوم تا دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد

تازه ترین پروژه ها

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید