موارد مصرف:

این رنگ یک محصول دو جزئی بر پایه  اپوکسی کول تار و پلی آمید می باشد این رنگ دوام و قابلیت ارتجاعی و چسبندگی و پایداری خوبی برخوردار است.علاوه بر این مقاومت

مطلوبی در مقابل آب و مواد شیمیائی داشته و توصیه می گردد که این رنگ در قالب یک سیستم مناسب باری حفاظت سازه های دریائی و کشتی ها بکار برده شود(بویژه 

در مواردی که این سطوح از سیستم حفاظت کاتدی برخوردار باشند).

مشخصات فنی:

تعداد اجزاء: دو جزئی

براقیت:مات

فامدرصد جامد حجمیدانسیته (kg/lit)نسبت اختلاط وزنی A/Bپوشش تئوری (M2/lit)ضخامت فیلم تر هر لایه (میکرون)ضخامت فیلم خشک هر لایه (میکرون)
قهوه ای مایل به زیتونی (24)561/32900/1004/4180-225100-125

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید