موارد مصرف:

این رنگ بر پایه اپوکسی بوده و مقاومت رطوبتی و خوردگی این رنگ مناسب بوده و چسبندگی مناسبی روی سطوح بتونی،فلزی، و آستری های اپوکسی دارد.این محصول دارای

تاییدیه های موسسه های بهداشتی و غذایی بین المللی بوده و در قالب یک سیستم جهت رنگ آمیزی سطوح فلزی در تماس مواد غذایی و مخازن فولادی آب شیرین توصیه

می شود.

 

مشخصات فنی:

فامسفید (00)
براقیتبراق
درصد جامد حجمی46
تعداد اجزاءدو جزئی
دانسیته (kg/lit)1.53
زمان قابل مصرف پس از اختلاط اجزا8 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید