موارد مصرف:

این رنگ های رویه بر پایه پلی یورتان بوده و جهت حفاظت سازه های فلزی در برابر عوامل خوردگی مصرف می شوند. این رنگ ها مقاومت مطلوبی در برابر  نور

خورشید،حرارت،آب،مواد شیمیائی و پاشش روغن داشته و می توان از آنها در سیستم های پوشش حفاظتی باری ماشین آلات استفاده نمود.

 

مشخصات فنی:

تعداد اجزاءدو جزئی
نسبت اختلاط اجزاء (وزنی)در هنگام مصرف،هرگالن/حلب جزءپایه رنگ باید با یک کوارت/گالن هاردنر مخلوط شود.
زمان قابل مصرف پس از اختلاط8 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید