موارد مصرف:

این رنگ ترکیبی از چند نوع ماده ضد خزه بوده و بخوبی در برابر ایجاد هرگونه خزه روی سطوح شناور دریائی مقاومت می کند. این رنگ برای لایه  نهایی سیستم های زیر خط آبخور بکار می رود.

 

مشخصات فنی:

فاماخرائی (66)
تعداد اجزاءیک جزئی
براقیتمات
درصد جامد حجمی53

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید