پوشش حفاظتی یک جزئی

موارد مصرف: این پوشش تک جزئی غنی از فلز  روی بوده و به عنوان آستری حفاطتی گالوانیزه کننده سطوح فولادی بکار میرود.با توجه به نوع رزین بکار رفته در این محصول ترمیم سطوح خراشیده شده یا آسیب دیده [...]